Aflysning

Skulle i blive nød til at aflyse jeres arrangement frafalder jeres depositum på de 500 kr. 

En aflysning skal ske så tideligt som muligt på e-mail. 
Sker aflysningen i sidste øjeblik skal den også være telefonisk hvis i ønsker den resterende del af jere husleje tilbage (det er ikke nok med en telefonsvarbesked ) Der påregnes et yderligere gebyr ved sen afmelding: 

3 uger før – 100 kr. (ialt 600 kr.) 
2 uger før – 300 kr. (ialt 800 kr.) 
1 uge før – 500 kr. (ialt 1000 kr.)